Jak przekazać 1% podatku

Krok 1. Oblicz podatek należny wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38).

Krok 2. Uzupełnijj rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA

RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), wpisz następujące dane:

• numer KRS: 0000270809 (jest to numer Fundacji Avalon, w której mam subkonto, jednak w tym roku nie trzeba podawać w PIT jej nazwy – wystarczy sam numer KRS),

• wnioskowana kwota: kwota, którą chcesz przeznaczyć na rzecz organizacji (nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Krok 3. Wypełnij rubrykę INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. !WAŻNE!

• Cel szczegółowy: proszę wpisać moje nazwisko i numer subkonta: WÓJCIK, 1026.

Tak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony wniosek o przekazanie 1% podatku:

[KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ]

Darczyńcy

DO TEJ PORY UDAŁO SIĘ NAM ZEBRAĆ:

11 082.80 PLN

Aktualizacja na dzień:
2015-02-16

Fundacja Avalon